Koniec utrudnień na wylotowym odcinku ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej. Miejski Zarząd Dróg raportuje dziś o zakończeniu przebudowy wschodniej jezdni tej ważnej dla miasta arterii

Umowę na rozbudowę 630-metrowego odcinka wschodniej jezdni ul. Warszawskiej pomiędzy zwycięzcą przetargu firmą Strabag, a Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej podpisano 16 maja br.. Inwestycja obejmowała rozbudowę wschodniej jezdni o dwóch pasach ruchu szerokości 3,5 m każdy. W ramach umowy rozbudowano także sąsiadujący z ulicą ciąg pieszy oraz przebudowano sieci uzbrojenia terenu: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektroenergetyczną, oświetleniową i telekomunikacyjną.

Uwzględniając potrzeby transportowe, natężenie ruchu pieszych oraz bliskość przystanków autobusowych zlikwidowano jedno z przejść dla pieszych w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Węglową. W zamian nowe, bezpieczne i objęte sygnalizacją świetlną przejście powstało ok. 100 metrów dalej, w rejonie skrzyżowania z ul. Okrężną. Przejście to, jak również te obejmujące skrzyżowanie z ulicą Węglową oraz Eugeniusza Kwiatkowskiego zostały dodatkowo doświetlone lampami systemowymi – coraz częściej widocznymi w przestrzeni publicznej Bielska-Białej. Przejścia dla pieszych na rozbudowanym odcinku ul. Warszawskiej przystosowano także do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, stosując tzw. faktury ostrzegawcze. W sąsiedztwie powstała także nowa zatoka autobusowa. Dodatkowo, aby poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu, wydłużono pas do lewoskrętu we wspomnianą ul. Okrężną. Dotychczasowe oświetlenie uliczne zastąpiono energooszczędnym systemem opraw ledowych. Zakończona rozbudowa to także zagospodarowanie „Ronda” Solidarności, w którego bezpośrednim sąsiedztwie pojawiła się nowa roślinność.

Równolegle przebudowano infrastrukturę istniejącej sygnalizacji świetlnej pod kątem planowanej w rejonie „Ronda” Solidarności budowy systemu kontroli przejazdu na czerwonym świetle. To zadanie realizowane jest na zlecenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego, któremu podlegają wszystkie radary drogowe w kraju. Montaż systemu ma się zakończyć w pierwszej połowie 2023 r.. Odpowiednia koordynacja prac ze strony służb MZD pozwoli w momencie finalizacji tego zadania uniknąć dodatkowych utrudnień.

Ważne także, że w dobie wciąż rosnącej inflacji, nieprzewidywalnej sytuacji na rynku materiałów budowlanych i odpływu części pracowników (m.in. w związku z wojną w Ukrainie) wykonawca inwestycji – firma Strabag przyspieszyła termin zakończenia inwestycji, a przy tym zmieściła się w zaplanowanej umową kwocie 11,2 mln zł.

Rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVB) w Bielsku-Białej otrzymała rządowe wsparcie ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok. Kwota dotacji wyniosła 5,6 mln zł.

powrót