Kontrola z wynikiem pozytywnym oraz wypłata ostatniej transzy środków formalnie zakończyła rozbudowę ulic Krakowskiej i Żywieckiej w Bielsku-Białej

Przeprowadzona przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie kontrola trwała od 18 stycznia do 12 marca 2021 r. z przerwą w dniach od 20 stycznia do 21 lutego 2021 r. Kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić do gładkiej nawierzchni na ulicach Krakowskiej i Żywieckiej, dopiero jednak podpisanie ostatecznego protokołu pokontrolnego oraz ostatnia refundacja środków, która nastąpiła 24 stycznia 2022 r. formalnie zakończyły jedną z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w Bielsku-Białej.

„Jesteśmy ponad dwa i pół roku po zakończeniu rozbudowy ulic Krakowskiej i Żywieckiej, tymczasem dopiero teraz, następuje ostatni etap domykający całość. Kontrola odbywała się w specjalnym pandemicznym trybie, częściowo w formie tzw. „kontroli zza biurka”. Jej efektem był podpisany w marcu ubiegłego roku protokół z konkluzją „bez uwag”.

Zakres kontroli obejmował potwierdzenie kompletności i poprawności dokumentacji inwestycji. Inspektorzy CUPT weryfikowali m.in. umowy na roboty budowlane oraz wykonania zadań Inżyniera Kontraktu. Skontrolowano zarówno stronę formalno-prawną inwestycji jak i dokumentację finansowo-księgową oraz rzeczywiste wykonanie zadania w odniesieniu do założeń projektowych. Weryfikacji poddano także dokumentację, w tym protokoły gwarancyjne, nadzoru budowlanego, odbiorów, usunięcia usterek, pozwoleń na użytkowanie etc. Pomimo, pozytywnej oceny Zespołu kontrolującego, pozostało jeszcze czekać do stycznia 2022 r. na wypłatę środków.

W efekcie możemy dopiero teraz poinformować, że inwestycja pod nazwą „Rozbudowa DK52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” została wysoko oceniona przez kontrolujące zespoły i formalnie zakończona. Od tej daty rozpocznie się pięcioletni okres trwałości projektu, a zgromadzona w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji dokumentacja, będzie przechowywana w zależności od terminu zatwierdzenia wydatków przez Komisję Europejską przez okres 2 lat.

Widok z drona na ul. Żywiecką w rejonie stadionu miejskiego wyremontowaną w ramach inwestycji pod nazwą „Rozbudowa DK52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”

 

powrót