Likwidacji ograniczenia tonażowego na ulicy Komorowickiej, Daszyńskiego, Bestwińskiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie likwidacji ograniczenia tonażowego na ulicy Komorowickiej, Daszyńskiego, Bestwińskiej. Wszystkie zainteresowane strony, w tym osoby i podmioty prowadzące w tym rejonie działalność gospodarczą wymagającą dojazdu pojazdami o tonażu wyższym niż 15 t. prosimy o kontakt pisemny informujący o charakterze prowadzonej firmy oraz ładowności pojazdów ją obsługujących. Korespondencje prosimy kierować na adres siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku – Białej przy ulicy Grażyńskiego 10 bądź elektronicznie na adres mailowy sekretariat@mzd.bielsko.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

powrót