Miejski Zarząd Dróg planuje budowę nowego ronda w Hałcnowie

Kolejne rondo (ronda) w Hałcnowie?
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej podpisał umowę na opracowanie koncepcji nowego ronda na skrzyżowaniu ulicy Wyzwolenia z nowym przebiegiem ulicy Zagrody i obwodnicą centrum Hałcnowa. Analiza przygotowywanych wariantów projektu powie, czy uwarunkowania terenowe i techniczne pozwalają pogodzić interesy dwóch zainteresowanych przyszłą inwestycją stron – Gminy Bielsko-Biała oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która w najbliższym sąsiedztwie rozpoczęła właśnie budowę drogi ekspresowej S1. Koncepcja budowy ronda ma zostać wykonana w terminie 120 dni od podpisania umowy.

Rondo zamiast skrzyżowania czterowlotowego.
Budowę obwodnicy centrum Hałcnowa ujęto w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Hałcnowa. Przebieg jednej z dróg serwisowych, projektowanych w związku z budową drogi ekspresowej S1 i węzła dróg S1 oraz S52, na pewnym odcinku pokrywa się z przebiegiem tej obwodnicy. Miasto wystąpiło więc do GDDKiA z inicjatywą wspólnego jej projektowania i budowy. Wykonawcy inwestycji droga posłuży do obsługi budowy, zaś po jej zakończeniu stanie się, obwodnicą zatłoczonego centrum Hałcnowa. Zawarto więc porozumienie, w myśl którego GDDKiA zbuduje odcinek obwodnicy od skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Zagrody do ul. Księży Las. Miasto zaś zaprojektuje i zbuduje odcinek dalszy – od ul. Księży Las do skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Kolonia, gdzie przewidywana jest budowa ronda (otwierającego od strony miasta wlot na obwodnicę). Pierwszy z tych odcinków został zaprojektowany i objęty wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID wraz z drogą S1. Dla drugiego trwają obecnie prace projektowe.

Miejsce, w którym droga serwisowa budowy nowej drogi S1 krzyżuje się z ul. Wyzwolenia zostało zaprojektowane jako zwykłe skrzyżowanie czterowlotowe i jako takie wpisane do dokumentacji GDDKiA. Nietrudno przewidzieć, że próba skręcenia w lewo z zamiarem wjazdu na obwodnicę od strony Pisarzowic będzie blokowała ruch na drodze. Ustalanie pierwszeństwa przejazdu z przebiegiem po łuku jest nieprawidłowym rozwiązaniem, stąd działania MZD zmierzają do budowy w tym miejscu ronda. Taki kształt skrzyżowania upłynni ruch wpływając jednocześnie na poprawę bezpieczeństwa.

A po co nam obwodnica Hałcnowa?
Jak trudno przejechać przez centrum Hałcnowa, wie każdy, kto codziennie w godzinach szczytu próbuje wyjechać tędy w kierunku Pisarzowic, Oświęcimia, Kęt, czy przemieścić się w kierunku przeciwnym. Na to oczywiście nakłada się ruch lokalny i codzienne życie tutejszych mieszkańców. Transport ciężki, osobowy oraz zbiorowy „przeciskają” się przez wąskie gardło ciasnego centrum dzielnicy.

Budowa obwodnicy pozwoli zmniejszyć natężenie ruchu kołowego w tym miejscu. Na obwodnicę zaś skierowany zostanie ruch ciężarowy oraz ruch od strony Pisarzowic do centrum miasta. Po jej oddaniu do użytkowania, na odcinku ul. Wyzwolenia (od ul. Zagrody do ronda Wyzwolenia – Janowicka – Hałcnowska) planuje się wprowadzić ograniczenie tonażu do 8 ton, a w przyszłości dopuszczenie jedynie ruchu osobowego. MZD chce w ten sposób uspokoić ruchu w centrum dzielnicy i poprawić warunki bezpieczeństwa w rejonie, w którym znajdują się placówki oświatowe, kulturalne, handlowe, kościół i cmentarze. Ma to także związek z planowaną przebudową centrum Hałcnowa według opracowanej już koncepcji, która spotkała się z przychylnymi opiniami mieszkańców.

powrót