Możliwość instalacji parkomatów na parkingach wewnętrznych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz rozszerzenie grona osób mogących ubiegać się o abonament mieszkańca w strefie płatnego parkowania to zmiany przegłosowane na czwartkowej sesji Rady Miejskiej.

Dotychczas regulamin funkcjonowania parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi, zwanymi parkingami wewnętrznymi, nie obejmował zapisów dotyczących korzystania z parkomatów. Nie było takiej potrzeby, bowiem na parkingach poboru opłat dokonują zatrudnieni przez Miejski Zarząd Dróg parkingowi. Ponadto funkcjonują na nich elektroniczne systemy szlabanowe. Niemniej jednak MZD z myślą o umożliwieniu dokonywania opłat w nowej formie na tego typu parkingach, zaproponował wprowadzenie zmiany umożliwiającej w przyszłości instalację parkomatów, tam, gdzie okażą się potrzebne. Rada Miejska w głosowaniu przyjęła tę uchwałę.


Drugą przyjętą uchwałą dokonano zmiany wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców strefy płatnego parkowania poprzez umożliwienie uzyskania abonamentu parkingowego osobom zamieszkującym budynki przyległe bezpośrednio do granicy strefy. Dotąd o abonament mieszkańca mogły występować osoby zameldowane wewnątrz obszaru wyznaczonego ulicami tworzącymi granicę strefy płatnego parkowania. Osoby zamieszkujące budynki przylegające bezpośrednio do zewnętrznej granicy strefy, takiej możliwości już nie miały. Rada Miejska zdecydowała, że również i oni będą mogli starać się o kartę mieszkańca umożliwiającą parkowanie na preferencyjnych zasadach.


powrót