Nowe zasady dzierżawy gminnych terenów pod letnie ogródki bardziej przyjazne bielskim gastronomom

Zmieniają się zasady dzierżawy gminnych terenów przeznaczonych pod funkcjonowanie ogródków gastronomicznych. Przyjęty przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej tegoroczny regulamin to wyjście naprzeciw postulatów bielskich przedsiębiorców.

Postępowanie nadal jest oparte o planowaną licytację, jednak przystąpić do niej mogą oferenci posiadający lokale znajdujące się w większej odległości od przyszłych ogródków, niż to było w latach poprzednich, a czas dzierżawy wydłużono do trzech sezonów. 

Odległość od granicy ogródka do lokalu jest mierzona po najkrótszej możliwej drodze i wynosi maksymalnie 50 merów. W ubiegłym roku dystans ten mierzył 30 metrów, został więc wydłużony. Czas dzierżawy wynosił poprzednio jeden sezon – od teraz aż trzy. Liczy się je od kwietnia do końca września. Zgodnie z nowymi zasadami, od tego roku, na wniosek najemcy można go będzie dodatkowo wydłużyć. Szczegóły prowadzenia postępowania i funkcjonowania ogródków gastronomicznych precyzuje regulamin Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

powrót