O parkingach wewnętrznych

Poza strefą płatnego parkowania Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej administruje również 8 parkingami płatnymi (tzw. parkingami wewnętrznymi) oraz 1 parkingiem bezpłatnym. Wszystkie te obiekty zlokalizowane są poza pasem drogi publicznej i podlegają innym regulacjom prawnym niż wskazana powyżej strefa. Parkingi te z uwagi na swoją lokalizację charakteryzują się m.in różną specyfiką czy stopniem zapełnienia miejsc postojowych. Pobór opłat na przedmiotowych parkingach odbywa się w dwojaki sposób: przez inkasenta lub w przypadku jego nieobecności przelewem na rachunek bankowy MZD albo w sposób automatyczny poprzez elektroniczny system poboru opłat.

Płatne parkingi zlokalizowane są:
– przy ul. Tadeusza Rychlińskiego (obok Stadionu Miejskiego),
– przy skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Ignacego Jana Paderewskiego,
– przy ul. Romana Dmowskiego,
– przy ul. Warszawskiej obok Dworca Głównego PKP,
– przy ul. Komorowickiej (przed Przychodnią Zdrowia),
– na pl. Ratuszowym,
– przy łączniku ul. 11 Listopada i ul. ks. Stanisława Stojałowskiego,
– przy ul. Ignacego Krasickiego (na osiedlu Złote Łany).

Bezpłatny parking znajduje się natomiast przy skrzyżowaniu ul. Władysława Broniewskiego oraz ul. PCK.

powrót