O parkingach wewnętrznych

Poza strefą płatnego parkowania Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej administruje również 11 parkingami płatnymi (tzw. parkingami wewnętrznymi). Wszystkie te obiekty zlokalizowane są poza pasem drogi publicznej i podlegają innym regulacjom prawnym niż wskazana powyżej strefa. Parkingi te z uwagi na swoją lokalizację charakteryzują się m.in różną specyfiką czy stopniem zapełnienia miejsc postojowych. Pobór opłat na przedmiotowych parkingach odbywa się: przez inkasenta lub w przypadku jego nieobecności przelewem na rachunek bankowy MZD, poprzez elektroniczny system poboru opłat.

Płatne parkingi zlokalizowane są:

– przy ul. Tadeusza Rychlińskiego (obok Stadionu Miejskiego),

– przy skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Ignacego Jana Paderewskiego,

– przy ul. Romana Dmowskiego,

– przy ul. Warszawskiej obok Dworca Głównego PKP,

– przy ul. Komorowickiej (przed Przychodnią Zdrowia),

– na pl. Ratuszowym,

– przy łączniku ul. 11 Listopada i ul. ks. Stanisława Stojałowskiego,

– przy ul. Ignacego Krasickiego (na osiedlu Złote Łany)

– przy ul. Pocztowej

– przy ul. Juliusza Słowackiego (parking wielopoziomowy obok BCK)

– przy ul. Władysława Broniewskiego

powrót