Od 21 października br. niższe opłaty na parkingach wewnętrznych w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w związku z podpisaniem przez Prezydenta Miasta w dniu 30 września 2019 r. zarządzenia NR ON.0050.695.2019.MZD w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych – z dniem 21 października br. ulegną zmianie dotychczas obowiązujące stawki opłat na 8 parkingach wewnętrznych będących w administrowaniu MZD.

Zarządzenie Prezydenta Miasta różnicuje stawki opłat na poszczególnych parkingach wewnętrznych oraz je obniża. Zmiany podyktowane są m.in. specyfiką każdego z parkingów, jak również lokalizacją względem obiektów użyteczności publicznej i odległością od centrum Miasta. Ponadto w celu uproszczenia rozliczania należności za postój, dokonano korekty stawek polegającej na zaokrągleniu („w dół”) obowiązujących opłat do pełnych kwot.

Atrakcyjny cennik stanowić powinien zachętę dla kierowców do korzystania z wolnych miejsc postojowych, co pozwoli odciążyć inne parkingi funkcjonujące w strefie płatnego parkowania (SPP) w Bielsku-Białej.  

Parking szlabanowy przy ul. Warszawskiej (obok Dworca PKP):

 • za 1 godzinę postoju 1,00 zł
 • za każdą następną godzinę postoju 2,00 zł

Obniżenie opłaty za pierwsze trzy godziny postoju do 5,00 zł celem zachęcenia kierowców do korzystania z dostępnych wolnych miejsc postojowych. Natomiast zmiana stawki za pierwszą godzinę postoju (z 2,00 zł na 1,00 zł) podyktowana jest sygnalizowanymi postulatami kierowców udających się do pobliskiej apteki, Budynku Dworca Głównego PKP, PKS.

Parking szlabanowy przy ul. Jana Ignacego Paderewskiego i ul. Legionów:

 • za 1, 2 oraz 3 rozpoczętą godzinę postoju 1,00 zł
 • za 4 rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł

Ustalenie preferencyjnej stawki opłat za pierwsze cztery godziny postoju w wysokości 5,00 zł z uwagi na rozpoczęcie rozbudowy budynków Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II, które to prace uniemożliwiają parkowanie pojazdów na miejscach postojowych zlokalizowanych wokół tej placówki.

Parking szlabanowy przy ul. Tadeusza Rychlińskiego:

 • bezpłatne pierwsze trzy godziny postoju
 • za 4 rozpoczęta godzinę postoju 2,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł

Zwolnienie kierowców z opłat przez pierwsze 3 godziny postoju oraz ustalenie opłaty za każdą następna godzinę postoju na 2,00 zł celem zachęcenia kierowców do korzystania z nowo wybudowanego parkingu.

Parkingi: przy ul. Żywieckiej (plac wraz z łącznikiem ul. 11 Listopada i ks. Stanisława Stojałowskiego) oraz przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Henryka Sienkiewicza:

 • za 1 i 2 rozpoczętą godzinę postoju 1,00 zł
 • za 3, 4 oraz 5 rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł

Dokonuje się obniżenia opłaty za postój za pierwsze 2 godziny z dotychczasowych 4,30 zł na 2,00 zł.

Parkingi na: pl. Ratuszowym, automatyczny przy ul. Romana Dmowskiego i przy ul. Komorowickiej 23:

 • za 1 godzinę postoju 2,00 zł w tym:
 • za 1 rozpoczęte 30 minut postoju 1,00 zł
 • za 2 rozpoczęte 30 minut postoju 1,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł

Ponadto należy zaznaczyć, iż zmianie nie ulegają godziny oraz dni obowiązywania opłat za postój – na wszystkich 8 parkingach opłaty pobierane są w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. Zmianie nie uległa również cena za roczny abonament mieszkańca (100 zł) oraz miesięczny abonament dla przedsiębiorcy (140 zł).

powrót