Od maja nowe zasady na dwóch miejskich parkingach

Z pierwszym dniem maja na nowych zasadach rozpoczną funkcjonowanie dwa miejskie parkingi; zmodernizowany wielopoziomowy obiekt przy Bielskim Centrum Kultury oraz duży parking przy ul. Władysława Broniewskiego. Obydwa będą płatne. Ten piętrowy obsługuje elektroniczny system poboru opłat. Za pozostawienie pojazdu na parkingu przy ul. Broniewskiego zapłacimy w zainstalowanym tam parkomacie.

Parking obok BCK
Od 1 maja br., po zakończonej modernizacji, zostanie udostępniony odpłatnie parking wielopoziomowy zlokalizowany obok Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej przy ul. Juliusza Słowackiego.  Obiekt posiada 118 ogólnodostępnych miejsc postojowych.

Modernizacja obejmowała m.in. wyposażenie parkingu w system monitoringu wizyjnego obejmujący 48 kamer CCTV. Zainstalowano tu również elektroniczny system poboru opłat składający się z terminala wjazdowego i wyjazdowego, kasy oraz kamer odczytujących numery rejestracyjne pojazdów. Na wjeździe na parking zainstalowano także tablicę zmiennej treści, informującą o dostępności wolnych miejscach postojowych. 

Opłaty
Opłaty za parkowanie będą mogły być wnoszone na kilka sposobów. W kasie parkingowej kartą płatniczą lub bilonem, ale też banknotami (kasa wydaje resztę). Płatności można będzie także dokonać przy wyjeździe w terminalu wyjazdowym (wyłącznie kartą płatniczą).

Na parkingu, w godzinach od 7:00 – 16:00, będzie obowiązywać stawka 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju. W pozostałych godzinach, czyli od 16:00 do 7:00 oraz w dni wolne od pracy będzie obowiązywać opłata stała, niezależna od czasu parkowania w wysokości 2 zł.

Abonament
Osoby zainteresowane będą także mogły zakupić ogólnodostępny, jednomiesięczny abonament w cenie 70 zł. W tym celu, od dnia 24 kwietnia br. można zgłaszać się z wypełnionym wnioskiem do Działu Parkingów i SPP, znajdującego się przy ul. Mostowej 1 w Bielsku-Białej. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, w zakładce Dział Parkingów i SPP/dokumenty do pobrania. Można go także pobrać i wypełnić na miejscu w Biurze Działu. Po dokonaniu opłaty zostanie wydana karta elektroniczna, umożliwiająca wjazd na parking. Należy pamiętać, że nabycie abonamentu nie gwarantuje miejsca postojowego. Postój bowiem jest realizowany w ramach dostępnych wolnych miejsc na danym parkingu.

Widok na wjazd i wyjazd z parkingu przy BCK.

Parking przy ul. Władysława Broniewskiego
Również od 1 maja br. zostaną przywrócone opłaty za parkowanie na parkingu przy ul. Władysława Broniewskiego. Na parkingu wyznaczonych jest 150 ogólnodostępnych miejsc postojowych, 10 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz 5 stanowisk dla autobusów.

Opłaty
Obowiązujące stawki opłat:
– za pierwsze trzy rozpoczęte godziny postoju – 1 zł,
– za każdą następną godzinę postoju – 2 zł.

Powyższe opłaty będą obowiązywać w dniach roboczych od 8:00 do 16:00. W pozostałych godzinach, czyli od 16:00 do 8:00 oraz dni wolne od pracy będzie obowiązywać opłata stała, niezależna od czasu parkowania w wysokości 2 zł.

Na chwilę obecną należne opłaty będą regulowane w parkomacie. Docelowo na parkingu zostaną umieszczone dwa kolejne tego typu urządzenia.

Parkomaty umożliwią dokonanie opłaty bilonem, kartą płatniczą lub przy pomocy systemu BLIK.

Abonament
Za postój na wymienionym parkingu można także wnieść opłatę w formie ogólnodostępnego 3-miesięcznego abonamentu. Jego cena wynosi 100 zł. Aby go zakupić, należy wypełnić wniosek. Jest on dostępny na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, w zakładce Dział Parkingów i SPP/dokumenty do pobrania. Można go także pobrać i wypełnić na miejscu w Biurze Działu. Opłatę w kasie należy dokonać dopiero po złożeniu dokumentu.

W tym przypadku wszystkie formalności można wykonać także „zdalnie”, ponieważ abonament będzie miał formę elektroniczną. Wystarczy wypełniony wniosek przesłać na adres e-mail: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl i po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej zawierającej nr przyznanego abonamentu dokonać stosownej opłaty przelewem bankowym.

Również ten abonament nie gwarantuje miejsca postojowego. Postój bowiem jest realizowany w ramach dostępnych wolnych miejsc na danym parkingu.

Widok na parking przy ul. BroniewskiegoWażne informacje dla zainteresowanych wykupieniem abonamentu parkingowego na obu parkingach.
Kasa w Dziale Parkingów i SPP jest czynna w dni robocze w godzinach od 7:30 do 10:00 oraz od 12:00 do 15:00. W ostatnim dniu miesiąca opłaty gotówką można dokonywać do godziny 13:00, po tej godzinie opłaty można dokonać wyłącznie kartą płatniczą. Osoby ubiegające się o abonament prosimy o niedokonywanie opłat przed złożeniem wniosku o wydanie abonamentu.

 

 

powrót