Ostrzeżenie IMGW-PIB o intensywnych opadach śniegu.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o otrzymanym ostrzeżeniu z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 15 cm oraz prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -10°C, lokalnie do -13°C, temperatura minimalna przy gruncie około -16°C.


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu
Ważność: od godz. 14:30 dnia 19.03.2021 do godz. 14:00 dnia 20.03.2021
Ostrzeżenia/zalecenia:
– Zaleganie grubej pokrywy śnieżnej na znacznym obszarze, śliskość nawierzchni, nieprzejezdność dróg lub ograniczenia w ruchu uwarunkowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
– Możliwe zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu z powodu trudności komunikacyjnych, możliwych uszkodzeń linii energetycznych.
– Należy zachować wszelką ostrożność podczas ruchu pieszego i środkami lokomocji.
– Należy przygotować się na zakłócenia w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, znaczne pogorszenie warunków jazdy, wydłużenie czasu podróży.
– Podczas śnieżycy zaleca się pozostanie w miarę możliwości wewnątrz budynku.
– Poruszając się po zaśnieżonych drogach i chodnikach, należy zachować ostrożność.

 

2021-03-19 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 60 – Opady śniegu

powrót