Ostrzeżenie IMGW-PIB o intensywnych opadach śniegu

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o otrzymanym ostrzeżeniu z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie, o wystąpieniu opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm.

Ostrzeżenia/zalecenia:
– Zaleganie grubej pokrywy śnieżnej na znacznym obszarze, śliskość nawierzchni, nieprzejezdność dróg lub ograniczenia w ruchu uwarunkowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
– Możliwe zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu z powodu trudności komunikacyjnych, możliwych uszkodzeń linii energetycznych.
– Należy zachować wszelką ostrożność podczas ruchu pieszego i środkami lokomocji.
– Należy przygotować się na zakłócenia w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, znaczne pogorszenie warunków jazdy, wydłużenie czasu podróży.
– Podczas śnieżycy zaleca się pozostanie w miarę możliwości wewnątrz budynku.
– Poruszając się po zaśnieżonych drogach i chodnikach, należy zachować ostrożność.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.01.2021 do godz. 06:00 dnia 15.01.2021
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1

2021-01-13 Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 9 Intensywne opady śniegu.pdf

powrót