Ostrzeżenie IMGW-PIB o intensywnych opadach śniegu.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o otrzymanym ostrzeżeniu z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Prognozowane są opady śniegu, powodujące na terenach położonych powyżej 600 m n.p.m. przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm do 10 cm.

Ostrzeżenia/zalecenia:
– Zaleganie grubej pokrywy śnieżnej na znacznym obszarze, śliskość nawierzchni, nieprzejezdność dróg lub ograniczenia w ruchu uwarunkowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
– Możliwe zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu z powodu trudności komunikacyjnych, możliwych uszkodzeń linii energetycznych.
– Należy zachować wszelką ostrożność podczas ruchu pieszego i środkami lokomocji.
– Należy przygotować się na zakłócenia w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, znaczne pogorszenie warunków jazdy, wydłużenie czasu podróży.
– Podczas śnieżycy zaleca się pozostanie w miarę możliwości wewnątrz budynku.
– Poruszając się po zaśnieżonych drogach i chodnikach, należy zachować ostrożność.

Ważność: od godz. 05:00 dnia 08.04.2021 do godz. 17:00 dnia 08.04.2021
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1

2021-04-07 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 75- OPADY ŚNIEGU

powrót