Parkingi wewnętrzne – lokalizacje

 

Na terenie Bielska-Białej poza pasem drogi publicznej zlokalizowanych jest 11 parkingów płatnych (tzw. parkingów wewnętrznych):

Parking przy ul. Tadeusza Rychlińskiego (obok Stadionu Miejskiego)

Sprawdź liczbę wolnych miejsc na parkingu.

Na parkingu wyznaczonych jest 145 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 6 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu zainstalowany został elektroniczny system poboru opłat składający się z terminala wjazdowo-wyjazdowych, dwóch szlabanów oraz dwóch automatycznych kas. Urządzenia te wyposażone są w kamery monitoringu. Automatyczna kasa umożliwia wnoszenie opłat bilonem, banknotami (kasa wydaje resztę) bądź kartą płatniczą. Dodatkowo system został wyposażony w dwie kamery służące do rozpoznawania nr rejestracyjnego celem automatycznego otwierania szlabanu wyjazdowego bez konieczności skanowania opłaconego biletu bądź karty chipowej. Obiekt jest oświetlony i wyposażony w tablicę informującą o wolnych miejscach postojowych. 


Parking przy skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Ignacego Jana Paderewskiego

Sprawdź liczbę wolnych miejsc na parkingu.

Na parkingu wyznaczonych jest 132 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 7 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu zainstalowany został elektroniczny system poboru opłat składający się z terminali wjazdowo-wyjazdowych wraz ze szlabanami oraz dwóch automatycznych kas umożliwiających wnoszenie opłat bilonem, banknotami (kasa wydaje resztę) bądź kartą płatniczą. Obiekt jest oświetlony i wyposażony w monitoring w skład którego wchodzi 16 kamer CCTV a także w dwie tablice informujące o wolnych miejscach postojowych. Wjazd jak i wyjazd z parkingu możliwy jest z dwóch kierunków –  od strony ul. Ignacego Jana Paderewskiego jak i ul. Legionów.


Parking przy przy ul. Romana Dmowskiego

Sprawdź liczbę wolnych miejsc na parkingu.

Na parkingu wyznaczonych jest 65 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 3 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking zlokalizowany jest w pobliżu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Ratusza. Na parkingu zainstalowany został elektroniczny system poboru opłat składający się z dwóch terminali: wjazdowego i wyjazdowego wraz ze szlabanami oraz automatycznej kasy umożliwiającej wnoszenie opłat bilonem, banknotami (urządzenie wydaje resztę) bądź kartą płatniczą. Przed wjazdem na parking znajduje się tablica informująca o liczbie wolnych miejsc postojowych a obiekt został wyposażony w monitoring.


Parking obok Dworca Głównego PKP

Sprawdź liczbę wolnych miejsc na parkingu.

Na parkingu wyznaczonych jest 55 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 1 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking zlokalizowany jest przy ul. Warszawskiej w pobliżu Dworca Głównego PKP oraz PKS. Na parkingu zainstalowany został elektroniczny system poboru opłat składający się z terminala wjazdowo-wyjazdowego oraz automatycznej kasy umożliwiającej wnoszenie opłat bilonem, banknotami (urządzenie wydaje resztę), kartą płatniczą lub BLIK. Obiekt jest ogrodzony oraz monitorowany. Przed wjazdem na parking znajduje się tablica informująca o liczbie wolnych miejsc postojowych.


Parking przy ul. Komorowickiej (przed Przychodnią Zdrowia)

Na parkingu wyznaczonych jest 19 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 4 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking obsługiwany jest przez inkasenta MZD i jest zlokalizowany przed budynkiem Przychodni Zdrowia, w której mieszczą się poradnie specjalistyczne.


Parking na pl. Ratuszowym

Na parkingu wyznaczonych jest 60 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 5 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych. Parking zlokalizowany jest przed Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej i Ratuszem. Parking obsługiwany jest przez inkasenta MZD.


Parking przy łączniku ul. 11 Listopada i ul. ks. Stanisława Stojałowskiego

Na parkingu wyznaczonych jest 19 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 2 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking obsługiwany jest przez inkasenta MZD.


Parking przy ul. Ignacego Krasickiego zlokalizowany na Osiedlu Złote Łany

Parking przeznaczony na postój maksymalnie 95 pojazdów. Parking jest ogrodzony, oświetlony i wyposażony w elektroniczny system parkingowy umożliwiający wjazd osobom posiadającym opłaconą winietę/kartę parkingową (opłata miesięczna 120 zł). Na parkingu zainstalowany został również system monitoringu.


Parking przy ul. Pocztowej

                                                   

Na parkingu wyznaczonych jest 45 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 3 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking zlokalizowany jest przy ul. Pocztowej. Na parkingu zainstalowany został elektroniczny system poboru opłat składający się z dwóch terminali (wjazdowego oraz wyjazdowego) i automatycznej kasy umożliwiającej wnoszenie opłat bilonem lub kartą płatniczą (urządzenie wydaje resztę). Opłatę można również wnieść w terminalu wyjazdowym kartą płatniczą. Obiekt jest ogrodzony oraz monitorowany.

Parking wielopoziomowy przy ul. Juliusza Słowackiego, obok BCK (płatny od 1 maja 2023 r.)

Na parkingu wyznaczonych jest 118 ogólnodostępnych miejsc postojowych. Parking jest wyposażony w system monitoringu wizyjnego obejmujący 48 kamer CCTV, w elektroniczny system poboru opłat składający się z terminala wjazdowego i wyjazdowego oraz kasy, kamery odczytujące numery rejestracyjne pojazdów, a także wyposażony w zlokalizowaną na wjeździe na parking tablicę zmiennej treści informującą o dostępnych wolnych miejscach postojowych. Opłaty za parkowanie będą mogły być wnoszone albo w kasie parkingowej kartą płatniczą lub bilonem, banknotami (kasa wydaje resztę), albo przy wyjeździe w terminalu wyjazdowym kartą płatniczą (tylko).

Widok na wjazd i wyjazd z parkingu przy BCK.

Parking przy ul. Władysława Broniewskiego 

Na parkingu wyznaczonych jest 145 ogólnodostępnych miejsc postojowych, 15 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz 5 stanowisk dla autobusów. Na parkingu zainstalowany został elektroniczny system poboru opłat składający się z terminala wjazdowego i wyjazdowego oraz kamer odczytujących numery rejestracyjne pojazdów. Dodatkowo zainstalowano 16 kamer monitoringu wizyjnego CCTV. Na wjeździe na parking znajduje się także tablica zmiennej treści, informującą o liczbie wolnych miejsc postojowych. Opłaty za parkowanie wnosi się w kasach parkingowych kartą płatniczą lub bilonem, jak również banknotami (kasa wydaje resztę), albo przy wyjeździe z parkingu w terminalu wyjazdowym (wyłącznie kartą płatniczą).

 

powrót