Planowane utrudnienia w ruchu w związku z przebudową ul. Cieszyńskiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przedstawia harmonogram prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” 2019-2020.

powrót