Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie stacji paliw BP przy ul. Partyzantów

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, dot. niebezpiecznych zdarzeń drogowych, do których doszło na przejściu dla pieszych, na wysokości stacji BP, Miejski Zarząd Dróg wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej podjął decyzję o wprowadzeniu pilotażowego projektu poprawy bezpieczeństwa pieszych na w/w przejściu. Należy podkreślić, że temat ten był wielokrotnie poruszany przez Komisję ds. BRD, która zaleciła podjęcie działań mających na celu ochronę pieszych. Ponadto MZD jest w posiadaniu dwóch nagrań, na których pieszy jest potrącany przez samochód. Planowane wdrożenie zakłada:

  1. oznakowanie osi pasa w kierunku jazdy na wprost separatorem punktowym wraz z montażem słupków U-6, na długości 75,0 m przed przejściem w obu kierunkach oraz wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu o łącznej szerokości 1,2 m.
  2. montaż słupków U-6c w pasie rozdziału, z zachowaniem odpowiedniej skrajni,
  3.  montaż punktowych elementów odblaskowych przed przejściem
  4.  wykonanie pasów dudniących,
  5. zastosowanie podkładów z folii fluorescencyjnej dla znaków D-6,
  6.  wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h,
  7. wprowadzenie znaków ostrzegawczych.

Podjęte działania pozwolą skutecznie zawęzić szerokość pasa ruchu, wpływając tym samym na zmniejszenie rzeczywistej prędkości pojazdów bez utraty płynności ruchu. Zakłada się, że wdrożenie projektu wpłynie na bezpieczeństwo pieszych korzystających z przejścia. Monitorując planowane wdrożenie, MZD planuje wykonać analogiczne projekty dla wszystkich przejść dla pieszych nieobjętych sygnalizacją w kierunku Bystrej (do granicy miasta).
Po wdrożeniu projektu, planowane jest spotkanie w terenie, z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, mające na celu zwiększenie świadomości kierowców w zakresie zagrożeń przy zbliżaniu się do przejść dla pieszych.
Planowany termin realizacji projektu: 21-25 października.

powrót