Portal elektroniczne reklamacje w SPP – nowe narzędzie

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w celu usprawnienia i przyśpieszenia usług reklamacyjnych w strefy płatnego parkowania (SPP) uruchomił nowy portal internetowy reklamacje.parkowaniebielsko.pl – umożliwiający składanie drogą elektroniczną reklamacji dotyczących m.in. opłat dodatkowych nałożonych z tytułu postoju bez ważnego biletu parkingowego oraz szybsze wnoszenie opłat dodatkowych.
Należy podkreślić, iż procedura reklamacyjna odnosi się wyłącznie do zdarzeń zarejestrowanych w SPP w Bielsku-Białej.

Przed złożeniem reklamacji i podjęciem kontaktu można zapoznać się z zakładką „Pytania i Odpowiedzi (FAQ)” gdzie znajdują się najważniejsze informacje w zakresie procedury windykacji należności.

Kierowca kwestionujący zasadność wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej ma prawo do wniesienia za pośrednictwem przedmiotowej strony – reklamacji przy użyciu prostego formularza.
Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól i wysłaniu zgłoszenia, na podany w formularzu adres e-mail, zostanie przesłany link, pod którym znajdą się szczegóły dotyczące m.in. zgłoszonej reklamacji, wystawionego wezwania, w tym dokumentacja fotograficzna potwierdzająca parkowanie bez ważnego biletu.

Portal reklamacyjny umożliwia ponadto wniesienie opłaty dodatkowej poprzez wybranie opcji przelewu online. Płatność elektroniczna jest wówczas realizowana za pośrednictwem systemu PayU. W tym celu wystarczy, nacisnąć przycisk „Płacę” i podać numer konkretnego wezwania. W przypadku, gdy skorzystanie z formularza nie jest możliwe (np. zgubiony druk wezwania), istnieje możliwość złożenia reklamacji drogą mailową lub pocztą tradycyjną z podaniem m.in. nr. rejestracyjnego pojazdu oraz daty zdarzenia.

powrót