Przebudowa ul. Sobieskiego

„Przebudowa drogi gminnej (nr 160843S) ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Św. Trójcy do Placu Zwycięstwa będącą własnością Spółki AQUA S.A.”

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ulicy Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świętej Trójcy do ronda przy Placu Zwycięstwa. Inwestycja została podzielona na trzy etapy:

  • ETAP IA – remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Listopadowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sobieskiego do skrzyżowania z ulicą Modrzewskiego,
  • ETAP IB – fragment ulicy Sobieskiego na odcinku od rejonu skrzyżowania z ulicą Księdza Skargi (budynek ul. Sobieskiego 47) do skrzyżowania z ulicą Świętej Trójcy,
  • ETAP II – fragment ulicy Sobieskiego od rejonu Placu Zwycięstwa do skrzyżowania z ulicą Księdza Skargi wraz z obszarem skrzyżowania (do budynku ul. Sobieskiego 47),
  • Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej (na odcinku od ul. Świętej Trójcy do placu Zwycięstwa).
powrót