Prawie 66 mln zł. przeznaczy bielski samorząd w 2023 roku na inwestycje drogowe

Trudny rok dla budżetów polskich samorządów nie oznacza, że na drogowej mapie naszego miasta będzie się działo niewiele. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej stale analizuje sytuację i podobnie jak założono w całym miejskim budżecie, skupi się przede wszystkim na dokończeniu trwających inwestycji i realizacji tych już przygotowanych i zabezpieczonych finansowo. MZD będzie także poszukiwał możliwości pozyskania zewnętrznych funduszy, umożliwiających finansowanie kolejnych inwestycji.

Gdzie zatem na pewno zobaczymy ekipy drogowców? Przede wszystkim należy wymienić kontynuowane już inwestycje, czyli przebudowę Placu Wojska Polskiego wraz z przebudową ul. Cyniarskiej. W trakcie modernizacji jest także parking kubaturowy przy Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. Zakończyć ma się też rozbudowa ul. Łowieckiej, współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nową inwestycją o największym planowanym budżecie jest rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową obiektów mostowych nad Linią Kolejową nr 139. Miasto otrzymało wstępną promesę inwestycyjną w ramach Polskiego Ładu na kwotę 35 mln zł. Mniejszymi, choć ważnymi zadaniami, będzie budowa trzech wyniesionych przejść dla pieszych (jednego na ulicy Stanisława Skrzydlewskiego, dwóch na ul. Karpackiej), budowa nowego przejścia na ul. Górskiej oraz instalacja elementów uspokojenia ruchu  w postaci wyświetlacza prędkości na ul. Janowickiej. MZD oczekuje na zawarcie umowy o dofinansowanie na te zadania, a kwota wsparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest już znana i wynosi ok. 215 tys. zł. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 253 tys. zł.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej czeka także na informacje o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto aplikuje o dwie inwestycje: Rozbudowa i remont odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej z wnioskowaną kwotą 7,7 mln zł (planowany koszt całkowity 15,9 mln zł) oraz drugi etap rozbudowy ul. Pocztowej i Startowej z wnioskowanym wsparciem 5,9 mln zł (koszt całkowity 12,8 mln zł). Obydwie inwestycje mają być realizowane w latach 2023-2024.

W tym roku MZD planuje również złożyć wnioski o dofinansowanie na realizację przebudowy ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej. Choć gmina zabezpieczyła środki we własnym budżecie, w pierwszej kolejności postara się „zawalczyć” o wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. W planach na 2023 rok jest także rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVa). W tym wypadku miasto będzie się starać o wsparcie w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej. Realizacja tego projektu jest jednak uzależniona od pozyskania dofinansowania.  

powrót