Projekt zadań optymalizacyjnych w komunikacji miejskiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego (Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej) przygotował założenia projektu wdrażania zadań optymalizacyjnych w komunikacji miejskiej pn. Publiczny Transport Zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+ (dostępnego tutaj).


Projekt działań optymalizacyjnych został podzielony na sześć kluczowych obszarów (sekcji) dziedzinowych:

  1. Zmiany układu sieci,
  2. Synchronizacja rozkładów jazdy,
  3. Wprowadzanie standardów informacji pasażerskiej,
  4. Przebudowa pętli i przystanków,
  5. Rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu,
  6. Zmiana nazw przystanków.

Uwagi i wnioski dotyczące poszczególnych elementów projektu “Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” można kierować do dnia 15 stycznia 2020 r.: drogą mailową na adres transport@mzd.bielsko.pl lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta – Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

Ponadto informujemy, iż spotkania konsultacyjne dotyczące projektu “Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” będą prowadzone w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w środy w godz. od 12:00 do 14:00 – pokój nr 14, w dniach: 18 grudnia 2019 r., 8 stycznia 2020 r., 15 stycznia 2020 r.

Po zakończeniu konsultacji społecznych i wypracowaniu ostatecznej wersji projektu “Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” przedstawiony zostanie harmonogram realizacji poszczególnych etapów optymalizacji oraz synchronizacji rozkładów jazdy.

powrót