Przebudowa ul. Jacka Malczewskiego w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 13 maja 2020 r. na czas przebudowy ul. Jacka Malczewskiego w Bielsku-Białej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Zofii Kossak-Szczuckiej do budynku nr 10) zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu (etap I), polegająca na wykonaniu przebudowy połowy jezdni ul. Jacka Malczewskiego wraz z przebudową chodników (strona lewa).

Na czas robót wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku od skrzyżowania ul. Jacka Malczewskiego z ul. Józefa Chełmońskiego do skrzyżowania ul. Jacka Malczewskiego z ul. Aleksandrowicką. Prace drogowe prowadzone będą w taki sposób, aby umożliwić dojście oraz dojazd na istniejące, przyległe do ul. Jacka Malczewskiego parkingi.

Etap I

 

powrót