Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej – etap IVB1 I IVB2

Miasto Bielsko-Biała zawarło umowę o dofinansowanie projektu w styczniu 2016 r. Całkowita wartość projektu wyniosła ok. 11,5 mln zł, z czego dofinansowanie w kwocie ok. 4 mln zł. Przedmiotem inwestycji była przebudowa ul. Jana Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IVB1 I IVB2 na odcinku od mostu nad rzeką Wapieniczanka (km 0+492.23) do ul. Kupieckiej.

Przebieg ul. Jana Sobieskiego po przebudowie nawiązuje do starego przebiegu drogi. W wyniku realizacji inwestycji wprowadzono korekty przebiegu niezbędne dla poprawy warunków widoczności na łukach poziomych oraz zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Ulica Jana Sobieskiego obecnie funkcjonuje, jako droga klasy Z o szerokość jezdni równej 7 m z szerokimi i wygodnymi chodnikami. Na odcinku drogi wybudowane zostały przystanki autobusowe w zatokach, wyposażone w wiatę przystankową. Dzięki kompleksowej przebudowie zwiększeniu uległo bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stroniewww.rpo.silesia-region.pl


 

powrót