Przebudowa ulicy Bratków

Zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Bratków w Bielsku-Białej oraz budowa miejsc postojowych położonych przy ulicy Bratków w Bielsku-Białej”.
Roboty wykonywane na rzecz Gminy Bielsko-Biała polegały na przebudowie w pełnej Konstrukcji jezdni na długości 429m z nawierzchnią z betonu asfaltowego z wyniesionymi tarczami skrzyżowań kostka -betonowa, budowa chodników po stronie północnej i częściowo południowej, wymianie elementów odwodnienia, i przebudowie kolidujących kabli energetycznych.
Wartość robót na rzecz Gminu: 860 000 zł brutto
Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” wybudowano w pełnej konstrukcji miejsca postojowe oraz pozostałe chodniki. Przebudowano także kolidujące sieci.
Wartość robót na rzecz Spółdzielni : 332 000 zł brutto

powrót