Remont ulic Czesława Tańskiego i Stanisława Skrzydlewskiego

Rozpoczyna się remont ulic Czesław Tańskiego i Stanisława Skrzydlewskiego. Miejski Zarząd Dróg realizuje zapowiedź władz miasta, które obiecały naprawę ich nawierzchni, po tym jak stały się częścią objazdu na czas rozbudowy ul. Cieszyńskiej.

Ul. Cieszyńska jest już praktycznie gotowa, czas zatem naprawić szkody wywołane poprowadzeniem objazdów ulicami Tańskiego i Skrzydlewskiego. MZD podpisał właśnie umowę i przekazał plac budowy dla przeprowadzenia remontu zdegradowanych odcinków wymienionych ulic. Przebudowa ul. Czesława Tańskiego dotyczy 750 metrowego odcinka od ul. Spółdzielców do ul. Trzech Diamentów. Ulica Stanisława Skrzydlewskiego remontowana zaś będzie na fragmencie rozpoczynającym się od ul. Tańskiego, aż do oddalonego o 350 metrów poprzecznego odwodnienia liniowego.

Prace drogowe obejmują wymianę podbudowy ulicy, wymianę krawężników, wykonanie elementów odwodnienia oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni. W związku z koniecznością prowadzenia robót, drogowcy zaplanowali wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Koszt inwestycji to 1,5 mln złotych, a jej zakończenie zaplanowano na koniec sierpnia br.

powrót