„Remonty chodników przy ulicach: Henryka Siemiradzkiego i prof. dr. Mieczysława Michałowicza oraz przebudowa chodnika przy ulicy Młyńskiej w Bielska-Białej, z podziałem na 2 części zamówienia, zwanych również „Zadaniami”” – sesja otwarcia ofert

W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców i klientów – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej nie prowadzi aż do odwołania bezpośredniej obsługi mieszkańców.
W związku z tym faktem – planowana sesja otwarcia ofert w dniu 21.05.2020 r. o godzinie 10:00 dla postępowania „Remonty chodników przy ulicach: Henryka Siemiradzkiego i prof. dr. Mieczysława Michałowicza oraz przebudowa chodnika przy ulicy Młyńskiej w Bielska-Białej, z podziałem na 2 części zamówienia, zwanych również „Zadaniami”: Zadanie nr 1: Remonty chodników przy ulicach: Henryka Siemiradzkiego i prof. dr. Mieczysława Michałowicza w Bielsku-Białej; Zadanie nr 2: Przebudowa chodnika przy ulicy Młyńskiej w Bielsku-Białej” będzie transmitowana poprzez naszą stronę internetową.

powrót