Rozbudowa alei Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej „Szyndzielnia” w Bielsku – Białej.

 

Tablica RFILDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Zakres inwestycji rozbudowywanej alei Armii Krajowej obejmuje rozbudowę skrzyżowania z ul. Skrajną, przebudowę przepustów, budowę konstrukcji oporowych, wycinkę oraz nasadzenie zieleni, W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci teletechnicznej wraz z budową kanału technologicznego, przebudowa sieci gazowej i wodociągowej oraz wykonanie elementów małej architektury. Rozbudowa al. Armii Krajowej obejmuje odcinek długości około 1,14km.

DOFINANSOWANIE : 8 000 000,00zł
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  12 092 363,77zł 

 

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022.

 

powrót