Inwestycje współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozbudowa ulicy Falistej w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH Zakres inwestycji obejmuje remont ul. Falistej na odcinku od Al. Armii Krajowej do km 0+125 oraz rozbudowę od km 0+125 do ul. Bednarskiej. Łączna długość to około 460 m. Rozbudowa polega na całkowitej wymianie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, budowie i przebudowie jednostronnego chodnika, budowie wyniesionego przejścia dla pieszych […]

więcej
Rozbudowa ulicy Złocistej w Bielsku-Białej od ul. Miłosnej do budynku nr 31

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Złocistej na odcinku o długości około 215 m. Rozbudowa polega na poszerzeniu jezdni do 3,5 m, budowie mijanki na długości ok. 25 m, budowie poboczy, remoncie nawierzchni zjazdów i korekcie geometrii drogi. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a także  wzmocniony zostanie […]

więcej
powrót