Inwestycje współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

„Rozbudowa ul. Pocztowej etap I” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Pocztowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Srebrną (km 0+600) do Cygańskiego Lasu (km 1+670,92) na długości około 1071 mb. W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia drogowa oraz rozbudowane zostaną skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Ponadto wybudowane zostaną nowe zatoki autobusowe, przebudowane zjazdy indywidualne oraz publiczne. […]

więcej
Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z przebudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W ramach pierwszego etapu przebudowy Placu Wojska Polskiego powstanie wielofunkcyjny reprezentacyjny plac miejski wraz z fontanną, których uzupełnieniem będzie wysoka i niska zieleń, oraz mała architektura. Plac zostanie przystosowany do organizowania miejskich wydarzeń i imprez okolicznościowych. Ponadto nawiązując do historycznego układu urbanistycznego przebudowany zostanie odcinek ul. Cyniarskiej od […]

więcej
Rozbudowa alei Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej „Szyndzielnia” w Bielsku – Białej.

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH Zakres inwestycji rozbudowywanej alei Armii Krajowej obejmuje rozbudowę skrzyżowania z ul. Skrajną, przebudowę przepustów, budowę konstrukcji oporowych, wycinkę oraz nasadzenie zieleni, W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci teletechnicznej wraz z budową kanału technologicznego, przebudowa sieci gazowej i wodociągowej oraz wykonanie […]

więcej
Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH   Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Łowieckiej na długości około 1,67 km, a również w związku z budową ronda – rozbudowę krótkich odcinków ulic Jeżynowej, Antycznej i Zwardońskiej. W ciągu ul. Łowieckiej wybudowane zostaną nowa jezdnia, chodniki oraz ścieżka rowerowa. W ramach rozbudowy uwzględniono także budowę̨ systemu odwodnienia drogi, […]

więcej
Przebudowa ul. Komorowickiej od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Komorowickiej na odcinku ok. 254 m od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. 11 listopada. Przebudowane zostaną wloty skrzyżowań z ul. Targową i z ul. Ignacego Jana Paderewskiego. Zadanie polega na wykonaniu nowych warstw podbudowy z kruszywa i nawierzchni bitumicznych jezdni oraz z kostki […]

więcej
Przebudowa ulicy Czesława Tańskiego oraz Stanisława Skrzydlewskiego w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Czesława Tańskiego na odcinku ok.750 m oraz Stanisława Skrzydlewskiego na odcinku ok.350 m. Zadanie polega na wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni jezdni, wymianie krawężników oraz elementów odwodnienia. DOFINANSOWANIE: 1 603 862,72 złCAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 603 862,72 zł Inwestycja realizowana w 2021 r.

więcej
Rozbudowa ulicy Błatniej w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ulicy Błatniej polegającej na przedłużeniu drogi tj. budowie nowego odcinka o długości około 125 m w kierunku ul Jaworzańskiej Wykonane zostaną warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 mb, pobocza z tłucznia kamiennego oraz zjazdy na posesje. W ramach inwestycji […]

więcej
Rozbudowa ulicy Falistej w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH Zakres inwestycji obejmuje remont ul. Falistej na odcinku od Al. Armii Krajowej do km 0+125 oraz rozbudowę od km 0+125 do ul. Bednarskiej. Łączna długość to około 460 m. Rozbudowa polega na całkowitej wymianie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, budowie i przebudowie jednostronnego chodnika, budowie wyniesionego przejścia dla pieszych […]

więcej
Rozbudowa ulicy Złocistej w Bielsku-Białej od ul. Miłosnej do budynku nr 31

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Złocistej na odcinku o długości około 215 m. Rozbudowa polega na poszerzeniu jezdni do 3,5 m, budowie mijanki na długości ok. 25 m, budowie poboczy, remoncie nawierzchni zjazdów i korekcie geometrii drogi. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a także  wzmocniony zostanie […]

więcej
powrót