Inwestycje współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozbudowa alei Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej „Szyndzielnia” w Bielsku-Białej

       DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ    Zakres inwestycji obejmował rozbudowę odcinka alei Armii Krajowej na długości około 1,14 km oraz rozbudowę skrzyżowania z ul. Skrajną. Na odcinku dolnym o długości ok. 0,84 km rozbudowana została jezdnia do klasy technicznej Z, a na odcinku górnym do klasy technicznej L. […]

więcej
„Rozbudowa ul. Pocztowej etap I” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ul. Pocztowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Srebrną (km 0+600) do Cygańskiego Lasu (km 1+670,92) na długości około 1071 mb. W ramach inwestycji wymieniona została nawierzchnia drogowa oraz rozbudowane zostały skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Ponadto wybudowane zostały nowe zatoki autobusowe, przebudowane zjazdy indywidualne […]

więcej
Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Łowieckiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Antycznej, Zwardońskiej i Jeżynowej w ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka rowerowa i ciąg pieszy, kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny. Przebudowana zostanie także sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna wraz z montażem oświetlenia oraz sieć gazowa i wodociągowa.

więcej
Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z przebudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W ramach pierwszego etapu przebudowy Placu Wojska Polskiego powstał wielofunkcyjny reprezentacyjny plac miejski wraz z fontanną, których uzupełnieniem jest wysoka i niska zieleń, oraz mała architektura. Plac został przystosowany do organizowania miejskich wydarzeń i imprez okolicznościowych. Ponadto nawiązując do historycznego układu urbanistycznego przebudowany został odcinek ul. Cyniarskiej oraz […]

więcej
Przebudowa ul. Komorowickiej od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Komorowickiej na odcinku ok. 254 m od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. 11 listopada. Przebudowane zostały wloty skrzyżowań z ul. Targową i z ul. Ignacego Jana Paderewskiego. Zadanie polegało na wykonaniu nowych warstw podbudowy z kruszywa i nawierzchni bitumicznych jezdni oraz z kostki […]

więcej
Przebudowa ulicy Czesława Tańskiego oraz Stanisława Skrzydlewskiego w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Czesława Tańskiego na odcinku ok.750 m oraz Stanisława Skrzydlewskiego na odcinku ok.350 m. Zadanie polegało na wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni jezdni, wymianie krawężników oraz elementów odwodnienia. DOFINANSOWANIE: 1 603 862,72 złCAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 603 862,72 zł Inwestycja realizowana w 2021 r.

więcej
Rozbudowa ulicy Błatniej w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ulicy Błatniej polegający na przedłużeniu drogi tj. budowie nowego odcinka o długości około 125 m w kierunku ul Jaworzańskiej Wykonane zostały warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 mb, pobocza z tłucznia kamiennego oraz zjazdy na posesje. W ramach inwestycji […]

więcej
Rozbudowa ulicy Falistej w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH Zakres inwestycji obejmował remont ul. Falistej na odcinku od Al. Armii Krajowej do km 0+125 oraz rozbudowę od km 0+125 do ul. Bednarskiej. Łączna długość to około 460 m. Rozbudowa polegała na całkowitej wymianie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, budowie i przebudowie jednostronnego chodnika, budowie wyniesionego przejścia dla pieszych […]

więcej
Rozbudowa ulicy Złocistej w Bielsku-Białej od ul. Miłosnej do budynku nr 31

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ul. Złocistej na odcinku o długości około 215 m. Rozbudowa polegała na poszerzeniu jezdni do 3,5 m, budowie mijanki na długości ok. 25 m, budowie poboczy, remoncie nawierzchni zjazdów i korekcie geometrii drogi. W ramach inwestycji wybudowano  kanalizację deszczową, a także  wzmocniony został korpus […]

więcej
powrót