Rozbudowa ul. Cieszyńskiej – przejmowanie nieruchomości cd.

MZD informuje, że ponad 200 właścicieli, którzy do tej pory nie wydali nieruchomości pod rozbudowę ul. Cieszyńskiej otrzyma w najbliższym czasie pismo wzywające do wydania działek wydzielonych pod tą rozbudowę. Znakomita część mieszka w Bielsku-Białej i do tej grupy dotrą osoby upoważnione przez Dyrektora MZD do ich doręczenia, niemniej jest sporo takich, którzy rozrzuceni są po świecie i tam pisma przekazane zostaną pocztą. Najdalej list dotrze do Australii, ale również do Szwajcarii czy Słowacji. Część listów powędruje do miast Wielkopolski, Śląska, nad morze i do okolicznych miejscowości.

Pismo zawiera formalne wezwanie do wydania nieruchomości i podaje termin, w którym upoważnieni pracownicy MZD stawią się na miejscu do jej odbioru. Pismo zawiera również wyrys z mapy katastralnej, obrazującej jaka część nieruchomości przejmowana jest pod pas drogi oraz druk oświadczenia, którym odsyłając lub oddając pracownikowi można udokumentować fakt wydania przedmiotowej nieruchomości. Na końcu pisma znajduje się pouczenie, że w przypadku braku wydania nieruchomości zostanie rozpoczęta procedura egzekucji administracyjnej w celu jej odebrania.

MZD przypomina również, że najistotniejsze z punktu widzenia właścicieli przejmowanych nieruchomości ustalenie ich wartości leży w kompetencjach Wojewody, ponieważ to na podstawie jego decyzji będzie mógł Prezydent wypłacić stosowne odszkodowanie. Ważne jest to, że zgodnie z tzw. specustawą na dzień wydania pozwolenia na realizację rozbudowy ul. Cieszyńskiej zostały wykonane inwentaryzacje przejmowanych nieruchomości, które są teraz podstawą do ustalenia aktualnej ich wartości. Wg uzyskanych informacji pierwsza decyzja przygotowana przez oddział zamiejscowy w Bielsku-Białej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego została już podpisana przez Wojewodę .

powrót