Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż dnia 23.02.2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – Żywiecka – ks. Stanisława Stojałowskiego – Lipnicka, polegająca na całkowitym zamknięciu wlotu ul. ks. Stanisława Stojałowskiego oraz dawnego przebiegu ul. Lipnickiej. W związku z powyższym, na skrzyżowaniu dostępne będą następujące relacje:

 • z ul. Żywieckiej – relacja na wprost w ul. Lwowską
 • z ul. Żywieckiej – relacja skrętu w prawo w ul. Lipnicką
 • z ul. Lipnickiej – relacja skrętu w prawo w ul. Lwowską
 • z ul. Lwowskiej – relacja na wprost w ul. Żywiecką (nie dotyczy pojazdów transportu zbiorowego)

Dla pozostałych relacji wytyczone zostały następujące objazdy:

 • dla pojazdów jadących od strony ul. Lwowskiej w kierunku ul. ks. Stojałowskiego wyznaczony zostanie objazd ulicami: Żywiecką, PCK, Władysława Broniewskiego, Kierową oraz Romana Dmowskiego,
 • dla pojazdów jadących ul. Lwowską w kierunku ul. Lipnickiej zostanie utrzymany dotychczasowy objazd przez ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz ul. Akademii Umiejętności,
 • dla pojazdów jadących od strony ul. Żywieckiej w kierunku ul. ks. Stanisława Stojałowskiego wyznaczony zostanie objazd ulicami: PCK, Władysława Broniewskiego, Kierową oraz Romana Dmowskiego,
 • ruch pojazdów jadących ul. ks. Stanisława Stojałowskiego w kierunku ul. Lwowskiej będzie utrzymany zgodnie z obowiązującą obecnie stałą organizacją ruchu,
 • dla pojazdów jadących ul. ks. Stanisława Stojałowskiego w kierunku ul. Żywieckiej wyznaczony zostanie objazd ulicami: Romana Dmowskiego, Kierową, Władysława Broniewskiego oraz PCK,
 • dla pojazdów jadących od strony ul. Lipnickiej w kierunku ul. Żywieckiej utrzymany zostanie objazd ulicami: Akademii Umiejętności oraz Teofila Lenartowicza,
 • dla pojazdów jadących od strony ul. Lipnickiej w kierunku ul. ks. Stanisława Stojałowskiego utrzymany zostanie objazd ulicami: Akademii Umiejętności oraz Teofila Lenartowicza, a następnie należy kierować się ulicami: Żywiecką, PCK, Władysława Broniewskiego, Kierową oraz Romana Dmowskiego.

Informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej zostaną zamieszczone na stronie http://rozklady.bielsko.pl

Ponadto informujemy, iż zakres wprowadzonych zmian został przedstawiony na załączonych schematach.

powrót