Rozbudowa skrzyżowania ul. Czerwonej z ul. Niepodległości

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 7 kwietnia 2021 r. na czas rozbudowy skrzyżowania ul. Czerwonej z ul. Niepodległości zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.
Rozbudowa skrzyżowania polega na wykonaniu poszerzenia jezdni ul. Czerwonej na wlocie w postaci dodatkowego pasa ruchu dla relacji skrętu w prawo.
Prace związane z dobudową pasa ruchu podzielono na dwa etapy. W etapie I prowadzone będą prace drogowe związane z poszerzeniem wlotu poza chodnikiem.

TOR_Rys_02_Etap_1

TOR_Rys_02_Etap_1

powrót