Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka–Skowronków. Rozbudowa mostu na potoku Niwka

Zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka – Skowronków wraz z rozbudową mostu na potoku Niwka w ciągu ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej”

 Zakres prac obejmował: • budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego, • rozbiórkę mostu istniejącego, • budowę nowego mostu żelbetowego o długości 9,9m i szerokości zmiennej 12,45 – 13,45m • roboty regulacyjne w korycie potoku, • przebudowę nawierzchni jezdni w rejonie mostu, • przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia technicznego

powrót