Rozbudowa ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa w Bielsku-Białej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

DOFINANSOWANIE: 1 587 046,41 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 682 604,74 zł

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego na odcinku od ul. Kowalskiej do ul. Janisława Grondysa do klasy technicznej L wraz z budową obustronnych chodników i dwukierunkową ścieżką rowerową oraz rozbudowę ul. Janisława Grondysa na odcinku istniejącego fragmentu  ul. Janisława Grondysa do rozbudowywanego odcinka ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego do klasy technicznej D wraz z budową chodnika. W zakres inwestycji weszły również: budowa wyniesionych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, budowa przejść dla pieszych, budowa odwodnienia, budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa punktów oświetleniowych oraz przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą.
Inwestycja miała na celu m.in.: poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników dróg, w tym pieszych i rowerzystów; zapewnienie spójności sieci drogowej oraz poprawę dostępności terenów mieszkaniowych do usług publicznych i komercyjnych (przede wszystkim obiektów handlowych), a również obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów mechanicznych, a także zapobieganie ich nadmiernemu zużyciu; obniżenie kosztów z tytułu emisji zanieczyszczeń (spalin samochodowych) i zmniejszenie uciążliwości związanej z unoszeniem pyłów podczas okresu letniego oraz odśnieżaniem przez służby miejskie w okresie zimowym.

Inwestycja zrealizowana w 2020 r.

powrót