Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej

Realizując polecenie Prezydenta Miasta, Miejski Zarząd Dróg opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa ulicy wraz z wykonaniem obustronnego chodnika, jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej, przebudowa skrzyżowań. Inwestycja obejmuje odcinek od ul. Wiktora Przybyły do ronda Hulanka.

Zakres prac:
– rozbudowa ulicy wraz z budową obustronnego chodnika i budową zatok autobusowych
– budowa jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej na całym odcinku wraz z wykonaniem przejazdów rowerowych i rozprowadzenia ruchu na głównych kierunkach
– budowa rond na skrzyżowaniach z ulicami: Juliusza Słowackiego, Listopadową, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Sobieskiego i Emilii Plater
– przebudowa zjazdów w niezbędnym zakresie
– przebudowa oświetlenia ulicznego
– przebudowa infrastruktury technicznej
– wycinka zieleni oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z zaleceniami Ogrodnika Miejskiego Projekt_Piastowska_1.pdf Projekt_Piastowska_2.pdf Projekt_Piastowska_3.pdf Projekt_Piastowska_4.pdfPrzekroje_Piastowska.pdf

powrót