Rozbudowa ul. Sempołowskiej

W 2017 realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. PCK do skrzyżowania z ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej własności Spółki AQUA S.A.”

W ramach inwestycji wykonano rozbudowę ciągów pieszych, budowę ścieżki rowerowej, odwodnienia ulicy, przebudowę sieci teletechnicznej i elektrycznej. Ponadto projekt przewidywał modernizację przejazdu kolejowego z dostosowaniem niwelety jezdni ul. Sempołowskiej do rzędnej torów kolejowych. Przebudowa części torowiska pozwoliła na zmianę trasy przejazdu linii nr 2.

powrót