Rozbudowa ul. Szerokiej i ul. Czołgistów w Bielsku-Białej

Zakres finansowy zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 6 982 171,88 zł. Ul. Czołgistów – wykonano pełną konstrukcję jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej. Ul. Szeroka – wykonano podbudowy pod jezdnię, chodnik i ścieżkę rowerową wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci energetycznej, sieci teletechnicznej oraz wykonano nawierzchnię jezdni.


powrót