Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku – Białej na odcinku od ul. Piastowskiej do węzła Komorowice drogi ekspresowej S-52 wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz mostu na Potoku Starobielskim

Zakres dokumentacji obejmuje: wymianę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa odwodnienia drogi, wyznaczenie przejść dla pieszych, rozbudowę obiektów inżynierskich i budowę ekranów akustycznych.

d-02-plan-sytuacyjny-d-01.pdf
d-02-plan-sytuacyjny-d-02.pdf
d-02-plan-sytuacyjny-d-03.pdf
d-02-plan-sytuacyjny-d-04.pdf
d-02-plan-sytuacyjny-d-05.pdf

powrót