Rozbudowa ul. Żywieckiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej prowadzi prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Żywieckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”. Projekt dotyczy ul. Żywieckiej z podziałem na n/w etapy: Etap I odcinek I – od ulicy Ks. St. Stojałowskiego do ul. PCK, Etap I odcinek II – od ul. PCK do ul. Poniatowskiego, Etap II – od ul. Poniatowskiego do ul. Górskiej, Etap IV – od ul. Narciarskiej do granicy miasta Bielska-Białej.

1._Plan_sytuacyjny_Zywiecka_Etap_1 odc1-rozwiazanie_zamienne rondo.pdf

2. Plan_sytuacyjny_Zywiecka_Etap_1 odc 1.pdf

3. Plan_sytuacyjny_Zywiecka_Etap_1 odc 2.pdf

4._Plan_Sytuacyjny_etap_2 pdf

5._Plan_sytuacyjny_etap_4 rys. 01.pdf

6. Plan_sytuacyjny_etap_4  rys. 02.pdf

powrót