Rozbudowa ulicy Polnej w Bielsku – Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej realizując założenia Czteroletniego Planu Inwestycyjnego, który stanowi załącznik do Zarządzenia ON.0050.2727.2017.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 listopada 2017 r., opracował koncepcja projektową pn. „Rozbudowa ulicy Polnej  w Bielsku–Białej”. W ramach koncepcji opracowano trzy warianty przebudowy ul. Polnej:

Wariant 1:

Wariant 2:

Wariant 3.1.

Wariant 3.2:

Prezentacja:
PREZENTACJA ul.Polna

Trasę oraz parametry techniczne ulicy przedstawiono na zamieszczonych rysunkach w czterech wariantach projektowych opisanych szczegółowo w opisie technicznym.
1_Polna_PLO_REV2-1_KP_Plan orientacyjny_1-10000
4_Polna_PK_KP_4.1
4_Polna_PK_KP_4.2
4_Polna_PK_KP_4.3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W1-2.1.1_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W1
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W1-2.1.2_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W1
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W1-2.1.3_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W1
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W1-2.1.4_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W1
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W1-2.1.5_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W1
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W1-2.1.6_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W1
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W1-2.1.7_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W1
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W1-2.1.8_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W1
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W2-2.2.1_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W2
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W2-2.2.2_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W2
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W2-2.2.3_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W2
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W2-2.2.4_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W2
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W2-2.2.5_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W2
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W2-2.2.6_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W2
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W2-2.2.7_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W2
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W2-2.2.8_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W2
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.1-2.3.1_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.1-2.3.2_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.1-2.3.3_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.1-2.3.4_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.1-2.3.5_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.1-2.3.6_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.1-2.3.7_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.1-2.3.8_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.2-2.3.1_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.2-2.3.2_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.2-2.3.3_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.2-2.3.4_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.2-2.3.5_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.2-2.3.6_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.2-2.3.7_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3
DRUK_plan_sytuacyjny_KP_W3.2-2.3.8_KP_Plan sytuacyjny_1_500_W3

powrót