Rozbudowa ulicy Żywieckiej oraz Krakowskiej – zmiany organizacji ruchu

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w ramach rozbudowy ul. Krakowskiej i ul. Żywieckiej zostają wprowadzane liczne usprawnienia dla kierujących pojazdami oraz pieszych w zakresie organizacji ruchu. Zmiany podyktowane są względami bezpieczeństwa oraz wynikami przeprowadzonego audytu BRD.

Najważniejsze zmiany na ulicy Krakowskiej dotyczą:
 • wydzielonych lewoskrętów z ul. Krakowskiej dla większości skrzyżowań z ulicami poprzecznymi,
 • likwidacji wszystkich dotychczasowych sygnalizacji świetlnych zastępując ich przejściami dla pieszych z azylem, oznakowanych dodatkowo sygnalizatorami ostrzegawczymi oraz wyposażonych w oświetlenie LED,
 • wydłużenia pasów do prawo/lewoskrętów na wlocie ul. Krakowskiej do ul. Lwowskiej,
 • wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Waleriana Łukasińskiego w kierunku ul. Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Tadeusza Romanowicza do skrzyżowania z ul. Krakowską),
 • wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku ul. Tadeusza Romanowicza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z łącznikiem ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Wapienną),
 • wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku ul. Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. płk. Stanisława Dąbka do skrzyżowania z ul. Krakowską),
 • wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Wincentego Pola w kierunku Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem ul. Adolfa Dygasińskiego z ul. Wincentego Pola do skrzyżowania z ul. Krakowską),
 • wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Adolfa Dygasińskiego w kierunku ul. Cypriana Kamila Norwida (na odcinku od ul. Krakowskiej do skrzyżowania Adolfa Dygasińskiego z łącznikiem do ul. Wincentego Pola),
 • wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Ludwika Solskiego w kierunku ul. Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Cypriana Kamila Norwida do skrzyżowania z ul. Krakowską),
 • budowy zatok autobusowych.

Najważniejsze zmiany na ulicy Żywieckiej  dotyczą:

 • budowy przejść dla pieszych z azylem,
 • włączenia ulic podporządkowanych (poza skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlna), na zasadach prawoskrętów,
 • budowy trzech pasów na wlocie ul. PCK do ul. Żywieckiej – osobny pas dla każdej relacji,
 • wydzielenia lewoskrętu z ul. Żywieckiej w ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz w ul. PCK,
 • zaślepienia ul. Gabrieli Zapolskiej oraz ul. Władysława Łokietka od strony ul. Żywieckiej,
 • skrętu w lewo z ul. Żywieckiej w ul. gen. Bora-Komorowskiego będzie możliwy z jednego pasa zamiast z dwóch,
 • poszerzenia ul. Łagodnej o dodatkowy pas – skręt w lewo oraz jazda na wprost będą odbywać się z osobnych pasów,
 • całkowita zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Żywiecka, gen. Bora-Komorowskiego, Łagodna – zrezygnowano ze sterowania sygnalizacją świetlną za pomocą wlotów,
 • „wygaszenia” lewego pasa ruchu w kierunku Żywca na wysokości skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Straconki – lewy pas jako szybszy zostanie „wygaszony” w w/w miejscu, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma możliwości, aby kontynuacją pasa do jazdy na wprost był pas do lewoskrętu,
 • możliwości zjazdu na stację paliw zlokalizowaną na wysokości ul. Górskiej bezpośrednio z ul. Żywieckiej,
 • włączenia wszystkich sygnalizacji na przebudowywanym odcinku ul. Żywieckiej do systemu ITS.
Warte podkreślenia jest, że na dzień dzisiejszy nie wszystkie elementy zarówno oznakowania poziomego jak również pionowego są zakończone, co może budzić obawy wśród kierowców w zakresie zasadności wprowadzanych zmian docelowej organizacji ruchu.

Wprowadzone zmiany na ul. Krakowskiej oraz ul. Żywieckiej wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz przyczynią się do poprawy przepustowości w/w ulic. Niezależnie od tego wpięcie sygnalizacji zlokalizowanych w ciągu ul. Żywieckiej do systemu ITS umożliwi operatorom systemu w Centrum Zarządzania Ruchem podjęcie natychmiastowych działań w przypadku ewentualnych zatorów bądź zdarzeń drogowych, oraz monitorowanie i optymalizowanie sytuacji ruchowej w tej części miasta. Wszystkie wymienione zmiany w organizacji ruchu realizowane są na podstawie zatwierdzonych przez Zarządzającego Ruchem projektów Organizacji ruchu, poprzedzonych audytem BRD.

powrót