Rozszerzenie SPP od 1 września br.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że z dniem 1 września 2023 roku nastąpi rozszerzenie obecnie istniejącego obszaru strefy płatnego parkowania (SPP) o ul. Podwale, ul. Stefana Okrzei, ul. Michała Grażyńskiego, ul. Nadbrzeżną, ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz ul. Komorowicką na odcinku do ul. Józefa Piłsudskiego. Na wskazanym obszarze zamontowanych zostanie 11 parkomatów, a SPP powiększy się o około 190 miejsc parkingowych.

Dodatkowo z chwilą zakończenia prac związanych z przebudową ul. Cyniarskiej zostaną oddane do użytku dwa nowe parkingi znajdujące się również w obszarze SPP, obejmujące 47 ogólnodostępnych miejsc parkingowych, 9 miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych, a także 2 miejsca wyposażone w stację ładowania dla pojazdów elektrycznych. W ich pobliżu zlokalizowane będą dwa parkomaty.

Jednocześnie informujemy, że godziny funkcjonowania SPP, stawki opłat za postój jak i opłat abonamentowych nie ulegają zmianie.

Mapa rozszerzonej SPP od 01.09.2023 r. – PDF

Mapa rozszerzonej SPP od 01.09.2023 r.

powrót