Rusza rozbudowa ul. Cieszyńskiej – podpisanie umowy

4 stycznia br. w Urzędzie Miejskim podpisano umowę dotyczącą „Rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”, pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a Eurovia Polska S.A. Podpisy pod umową złożyli:  prezydent Jarosław Klimaszewski, Arkadiusz Kierkowicz Dyrektor Regionu Południe Eurovia Polska S.A. oraz Andrzej Gruszka Dyrektor Oddziału Kraków Eurovia Polska S.A.

Zakres inwestycji to:
– rozbudowa ul. Cieszyńskiej (drogi wojewódzkiej) od ronda „Hulanka” do ronda z ul. Nowo-Miedzyrzecką długości ok. 4 km,
– budowa/przebudowa 17 skrzyżowań w ciągu ul. Cieszyńskiej, w tym z ulicami Jaworzańską i Tadeusza Regera, Czesława Tańskiego i Wapienicką; Stawową i Szarotki (ronda turbinowe) oraz Jesionową,
– budowa 13 zatok autobusowych,
– budowa ścieżek rowerowych,
– budowa chodników,
– budowa ekranów akustycznych o długości ok. 1 km,
– budowa mostu na rzece Wapienica,
– budowa dwóch przejść podziemnych,
– budowa 13 przepustów,
– budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem,
– budowa kanalizacji deszczowej,
– budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, balustrady),
– budowa kanału technologicznego dla sieci szerokopasmowej,
– przebudowa sieci elektroenergetycznych i oświetlenia,
– przebudowa sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnych,
– przebudowa urządzeń wodnych,
– łączna długość przebudowywanych dróg lokalnych wynosi również prawie 4 km.

Rozbudowie drogi wojewódzkiej towarzyszyć będzie niezbędna dla prawidłowej obsługi terenów przyległych rozbudowa układu przyległego do ul. Cieszyńskiej. Będą to m.in. rozbudowy ul. Cieszyńskiej od ronda z ul. Nowo-Miedzyrzecką do granicy miasta, ul. Dzwonkowej, pozostałego odcinka ul. Międzyrzeckiej w jej starym przebiegu, ulicy Czesława Tańskiego.


Planowany koszt robót budowlanych to ok. 150 mln zł.

Generalny Wykonawca: Eurovia Polska S.A.
Inżynier Kontraktu: Inwestycje, Budownictwo, Handel „lnwest-Complex”  Sp. z o.o.

Czas realizacji przewidziano na 20 miesięcy od udostępnienia placu budowy.
Pierwsze prace powinny rozpocząć się w połowie stycznia 2019r.
Ich  ostateczny harmonogram poznamy w najbliższym czasie.

Inwestycja jest elementem zadania pn.:„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” i jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

powrót