Sesje otwarcia ofert w dniu 15.01.2021 r.

W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych interesantów, planowane sesje otwarcia ofert w dniu 15.01.2021 r.:
– o godz. 10:00, dla postępowania pn. „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bielska-Białej w latach 2021 – 2022”,
– o godz. 11:00, dla postępowania pn. „Bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających na terenie Bielska-Białej w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych, kanałów deszczowych itp.”, oraz
– o godz. 12:00, dla postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Wróblowickiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Admiralskiej wraz z rozbudową przepustu na potoku Krzywa pod ul. Wróblowicką w Bielsku-Białej””,
będą transmitowane poprzez naszą stronę internetową.

powrót