Spotkanie konsultacyjne dotyczące rozwoju sieci tras rowerowych w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie dotyczące konsultacji nad przebiegiem głównych tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym na terenie Naszego Miasta.
Spotkanie odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego przy Placu Ratuszowym 1, 25 września br. (piątek) o godz. 15:00.
Spotkanie jest elementem realizacji opracowania pn. „Koncepcja głównych tras rowerowych na terenie miasta Bielska-Białej”, którego finalna wersja powstanie pod koniec października br.
Zapraszamy do zapoznania się z propozycją głównych tras rowerowych na mapie intteraktywnej: http://neuteno.pl/BB/

powrót