Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania

SYMBOL ZEGARA
OPŁATY W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA OBOWIĄZUJĄ OD 8:00-17:00 W DNI ROBOCZE

Opłaty w strefie płatnego parkowania w Bielsku-Białej obowiązują od poniedziałku do piątku w dni robocze od 8:00 do 17:00. Istnieje możliwość wniesienia opłaty (w parkomacie oraz w aplikacjach mobilnych) poza godzinami funkcjonowania strefy płatnego parkowania. W takim przypadku opłata będzie obowiązywać w najbliższym dniu roboczym od godziny 8:00. Wysokość opłat […].

więcej
parkowanie.mzd.bielsko.pl
Od teraz wszystkie informacje o działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, w tym o parkingach wewnętrznych i Strefie Płatnego Parkowania na jednym portalu internetowym

Poszukiwanie sprawdzonego źródła wiedzy zawsze jest obarczone ryzykiem stąd, gdy tylko to możliwe, należy upraszczać dotarcie do niego. Z takim przekonaniem Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej postanowił przetransferować i uporządkować wszystkie informacje dotyczące miejskiej strefy parkowania i miejskich parkingów wewnętrznych. Dotąd publikowano je na osobnej stronie internetowej www.parkowaniebielsko.pl. Ponieważ Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania […]

więcej
DOKUMENTY DO POBRANIA – SPP

Akty prawne Uchwała nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej (tekst jednolity) Zarządzenie NR ON.0050.695.2019.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych […]

więcej
MIEJSCA PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje i przypomina że zgodnie z § 7 pkt 3 uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej osoby niepełnosprawne oraz kierowcy przewożący osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualną kartę parkingową, zwolnione są z obowiązkowych […]

więcej
Parkingi wewnętrzne
Parkingi wewnętrzne – lokalizacje

Atrakcyjna opłata za parkowanie na parkingu przy ul. Warszawskiej (obok Dworca Głównego PKP) w wysokości 50 zł za okres jednego miesiąca. Celem skorzystania z tej możliwości należy złożyć wypełniony wniosek  (pobierz wniosek) do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, ul.Mostowa 1 w Bielsku-Białej i dokonać stosownej opłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy MZD numer konta: […]

więcej
Parkingi wewnętrzne – cennik i abonamenty

Atrakcyjna stawka opłat za możliwość postoju na parkingu przy ul. Warszawskiej (obok Dworca Głównego PKP) MZD w Bielsku-Białej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadził na administrowanym przy ul. Warszawskiej parkingu możliwość postoju w nowej atrakcyjnej cenie. Tym samym wszyscy zainteresowani postojem na przedmiotowym parkingu mogą teraz dokonać opłaty za parkowanie z góry za okres 1 miesiąca […]

więcej
Parkingi wewnętrzne
O parkingach wewnętrznych

Poza strefą płatnego parkowania Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej administruje również 8 parkingami płatnymi (tzw. parkingami wewnętrznymi) oraz 1 parkingiem bezpłatnym. Wszystkie te obiekty zlokalizowane są poza pasem drogi publicznej i podlegają innym regulacjom prawnym niż wskazana powyżej strefa. Parkingi te z uwagi na swoją lokalizację charakteryzują się m.in różną specyfiką czy stopniem zapełnienia miejsc […]

więcej
Reklamacje
Reklamacje

Wszelkie wnioski i reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Należy je kierować do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania poprzez portal reklamacyjny pod adresem: reklamacje.parkowaniebielsko.pl, na adres e-mail: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl, lub pocztą tradycyjną, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1. UWAGA! Złożenie pisma (np.: reklamacja, wniosek, podanie, skarga) nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia opłaty dodatkowej w obniżonej wysokości […]

więcej
Mapa obszaru Strefy Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej
Obszar Strefy

Zobacz obszar Strefy Płatnego Parkowania na mapie w portalu its.bielsko.pl Ulice strefy: Ulice Strefy Płatnego Parkowania.pdf Ulice Strefy Płatnego Parkowania.xlsx

więcej
Parkomat
Sposoby wnoszenia opłat

Opłatę za postój w strefie płatnego parkowania wnosi się w parkomatach lub przy użyciu aplikacji mobilnej SkyCash, moBilet bądź mPay. Parkomaty Zainstalowane w Bielsku-Białej parkomaty umożliwiają: wnoszenie opłat za postój bilonem lub bezgotówkowo kartą płatniczą bądź za pomocą systemu płatności BLIK, wnoszenie opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie, minutowe przeliczanie opłaconego czasu postoju, zakup biletu parkingowego […]

więcej
powrót