Transmisja z losowania w sprawie sprzedaży zniczy, kwiatów i stroików.

powrót