Transmisja z otwarcia ofert w dniu 31.03.2020 r.

W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii planowana sesja otwarcia ofert w dniu 31.03.2020 r. o godzinie 10.00 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY PLACU PRZY UL. GŁĘBOKIEJ, ULICY GŁĘBOKIEJ NA ODCINKU OD UL. 11 LISTOPADA DO UL. KONFEDERATÓW BARSKICH ORAZ ULICY KONFEDERATÓW BARSKICH NA ODCINKU OD UL. GŁĘBOKIEJ DO UL. KSIĘDZA STANISŁAWA STOJAŁOWSKIEGO W BIELSKU – BIAŁEJ będzie transmitowana poprzez naszą stronę internetową.

powrót