Ul. Kryształowa konsultacje społeczne

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie planowanej zmiany organizacji ruchu w rejonie ulicy Kryształowej polegające na zaślepieniu drogi w połowie jej przebiegu. W związku z powyższym prosimy Wszystkich mieszkańców przedmiotowej ulicy oraz ulic przyległych tj. Wysoka i Sieroszewskiego o zapoznanie się z zaopiniowanym pozytywnie przez właściwą miejscową Radę Osiedla wariantem nr I., a w przypadku nasuwających się pytań korespondencję prosimy kierować na adres siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku – Białej przy ulicy Grażyńskiego 10 bądź elektronicznie na adres mailowy  sekretariat@mzd.bielsko.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

powrót