Ul. Pocztowa jak nowa. Gładki asfalt, nowe chodniki, przebudowane zjazdy to tylko część nowej infrastruktury wykonanej w ramach I etapu rozbudowy ul. Pocztowej.

Rozbudowa ul. Pocztowej etap I rozpoczęła się po podpisaniu umowy 24.09.2021 r., a zakończono ją 19.08. br. Inwestycja obejmowała rozbudowę ciągu głównego ulicy i jej skrzyżowań na odcinku 1070 m. Swoim zakresem objęła także budowę chodników, przebudowę zjazdów, budowę miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (sieci gazowej i przyłączy, sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej oraz budowę kanału technologicznego). Generalnym Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Radex” Spółka z o.o.  Całkowity koszt inwestycji wyniósł niespełna 5,5 mln zł.   

Jednym z nietypowych zadań, wyznaczonych przez projektantów było ochronienie rosnącej w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy lipy, będącej cennym pomnikiem przyrody. W celu ochrony jej systemu korzeniowego, drogowcy wykonali tzw. chodnik podwieszony o drewnianej konstrukcji. Teren, na którym rośnie okazałe drzewo został także otoczony stylową drewnianą balustradą. Z myślą o rowerzystach na odcinku jednokierunkowej ul. Pocztowej, pomiędzy ulicami Czołgistów i Srebrną wyznaczono także kontraruch.

Symbolicznego odbioru inwestycji w poniedziałek 12 września br. dokonał prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski wraz ze swoim zastępcą Przemysławem Kamińskim.

powrót