Ulica Komorowicka do poprawki

Jesienią 2021 roku zakończył się remont ulicy Komorowickiej. Na przeważającej długości ulicy jako warstwę wierzchnią zastosowano masę asfaltową. Odcinek pomiędzy ulicami Targową, a 11 Listopada, ze względu na zabytkowy charakter zabudowy, wykonano jednak z kostki kamiennej. Po niespełna jednym sezonie okazało się, że jakość kamiennej nawierzchni pozostawia wiele do życzenia. Prawie 90-metrowy odcinek wymagał poprawek. Krusząca się fuga powodowała poluzowanie kamiennych kostek, które zaczęły odrywać się od podłoża, a na ulicy prócz wyrw pojawiły się dodatkowo nierówności. W sierpniu 2022 roku wykonawca inwestycji w ramach gwarancji wykonał poprawki, jednak podczas kolejnej zimy sytuacja się powtórzyła. W związku z tym w listopadzie minionego roku Miejski Zarząd Dróg wezwał wykonawcę do przeprowadzenia kompleksowej naprawy obejmującej także wyrównanie całości nawierzchni feralnego odcinka. Zdając sobie jednak sprawę z rozpoczynającej się zimy i wymaganego reżimu technologicznego (wymagania temperaturowe do przeprowadzenia poprawnego fugowania), termin zakończenia prac gwarancyjnych ustalono na koniec kwietnia tego roku. Tymczasowe poprawki i zabezpieczenia ubytków wykonywane są na bieżąco, a za wszystkie ewentualne szkody odpowiada firma wykonawcza.

Zarząd przedsiębiorstwa został także poinformowany, że brak działań w wyznaczonym terminie upoważnia MZD do zlecenia wykonania zastępczego w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

powrót