Utrudnienia w ciągu ul. Bystrzańskiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w najbliższych dniach wystąpią utrudnienia drogowe w rejonie skrzyżowania ul. Bystrzańskiej z ul. Przedwiośnie, w związku z przebudową sieci uzbrojenia terenu. Utrudnienia potrwają około 3 tygodnie.

powrót