Utrudnienia związane z pracami na przejeździe kolejowym na ul. Przeczniej w Kozach

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w związku z remontem przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Przeczniej w miejscowości Kozy nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego. Prace na przejeździe kolejowym będą wykonywane w dniach od 13.09.2023 r. do 27.09.2023 r. W tym czasie zostaną poprowadzone objazdy następującymi ulicami:

  • Ul. Krakowską, ul. Lwowską, ul. Wyzwolenia, ul. Wincentego Witosa, Jana III Sobieskiego.
  • Ul. Jana III Sobieskiego w Kozach obowiązuje ograniczenie tonażowe dla pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 15 ton.
  • Możliwy jest również przejazd ul. Nadbrzeżną w Kozach dla pojazdu o wysokości nieprzekraczającej 2,1m.

ul. Przecznia w Kozach

powrót